Biblija, otvorena knjiga

Verujemo da je Biblija, Knjiga zatvorena sa Sedam Pečata (Otkrivenje 5:1-5) postala otvorena u ovim poslednjim danima (Otkrivenje 10:7). Biblijske tajne koje su bile sakrivene, su danas putem Božjeg proroka postale otkrivene i vratile nas veri naših otaca (Malahija 4:5-6). Ovo je obećana Božja poruka koja prethodi drugom dolasku Isusa Hrista i velikom i strašnom danu Gospodnjem.

Božanstvo

Verujemo u JEDNOG Boga koji je sebe manifestovao kroz tri manifestacije: kao Otac (Bog je Duh iznad nas, Jovan 4:24; Izlazak 13:21), kao Sin (Bog sa nama, Jv. po Mateju 1:23) i Sveti Duh (Bog u nama, Jovan 14:17). Ali to je jedan isti Bog.Zapovesti crkvi

Ispunjavamo tri zapovesti koje je Bog zapovedio svojoj Crkvi:
Vodeno krštenje (poranjanjem) u ime Gospoda Isusa Hrista (Koji je ime Oca, Sina i Svetog Duha) nakon Bogom danom spoznaju o grešnosti i nakon pokajanja. (Dela 2:36-41)
Večera Gospodnja (1. Korinćanima 11:23-29)
Nogo pranje (Jovan 13:1-15)

Verujemo da je najvažnija stvar u životu biti spreman sresti Boga.