Dobrodošli na novi
vebsajt Crkve u Kovačici.

Dobrodošli na novi vebsajt crkve u Kovačici koji predstavlja nedenominacijsku i nezavisnu grupu iskrenih hrišćana usmerenih na proučavanje Biblije, Božije reči, koja nam otkriva Gospoda Isusa Hrista - istog juče, i danas, i zauvek. (Heb. 13:8)

Ko je bio William
Marrion Branham?

Da li ste čuli za Williama Branhama, i milione isceljenih na hrišćanskim skupovima sa preko 300 000 ljudi, hiljade uvek tačnih vizija i proročanstava. Podizanje mrtvih. Bog je iskoristio Williama Branhama...

Pročitaj više
Gde ćeš provesti večnost?

Dolazi dan za svakog od nas, bilo da ste hrišćanin ili ne kada ćemo saznati šta se nalazi iza zavese vremena. Biblija nekima obećava večni život a nekima osudu...

Pročitaj više
Šta se desilo u Edenskom vrtu?

Da li stvarno misliš da su sve bolesti, svi grehovi i ratovi došli na svet zbog jedne jabuke? Da li je to stvarno bio gmizavac koji je prevario Evu? Zašto je Kain bio zao? Saznaj istinu...

Pročitaj više
Up