0%
Heb. 13:8 Isus Hrist je isti juče, i danas, i zauvek.

Dobrodošli na novi vebsajt crkve u Kovačici koji predstavlja nedenominacijsku i nezavisnu grupu iskrenih hrišćana usmerenih na proučavanje Biblije, Božije reči, koja nam otkriva Gospoda Isusa Hrista - istog juče, i danas, i zauvek.

Ko je bio William Branham?

Da li ste čuli za Williama Branhama, i milione isceljenih na hrišćanskim skupovima sa preko 300 000 ljudi, hiljade uvek tačnih vizija i proročanstava. Podizanje mrtvih. Bog je iskoristio Williama Branhama...

Pročitaj više
Biblijske studije
Šta se zaista desilo u Edenskom vrtu?

Da li stvarno misliš da su sve bolesti, svi grehovi i ratovi došli na svet zbog jedne jabuke? Da li je to stvarno bio gmizavac koji je prevario Evu? Zašto je Kain bio zao? Saznaj istinu...

Pročitaj više
Da li već znaš gde ćeš provesti večnost?

Dolazi dan za svakog od nas, bilo da ste hrišćanin ili ne kada ćemo saznati šta se nalazi iza zavese vremena. Biblija nekima obećava večni život a nekima osudu...

Pročitaj više
Zašto je bilo potrebno pomazanje proroka Ilije?

Većina hrišćana shvaća da je od najveće nužnosti da se Isus Hrist vrati, ali zašto bi prvo Ilija trebao doći? Jovan Krstitelj je bio preteča prvog dolaska Isusa. Ako je bilo potrebno da Ilija dođe i pripremi srca ljudi da prime Mesiju kada je došao pre 2,000 godina, da li je potrebno da Ilija dođe pre nego se Isus vrati po drugi put?

Uskoro!
Da li već znaš gde ćeš provesti večnost?

Dolazi dan za svakog od nas, bilo da ste hrišćanin ili ne kada ćemo saznati šta se nalazi iza zavese vremena. Biblija nekima obećava večni život a nekima osudu...

Pročitaj više
Šta se zaista desilo u Edenskom vrtu?

Da li stvarno misliš da su sve bolesti, svi grehovi i ratovi došli na svet zbog jedne jabuke? Da li je to stvarno bio gmizavac koji je prevario Evu? Zašto je Kain bio zao? Saznaj istinu...

Pročitaj više
Zašto je bilo potrebno pomazanje proroka Ilije?

Većina hrišćana shvaća da je od najveće nužnosti da se Isus Hrist vrati, ali zašto bi prvo Ilija trebao doći? Jovan Krstitelj je bio preteča prvog dolaska Isusa. Ako je bilo potrebno da Ilija dođe i pripremi srca ljudi da prime Mesiju kada je došao pre 2,000 godina, da li je potrebno da Ilija dođe pre nego se Isus vrati po drugi put?

Uskoro!
Left
Right